Skład redakcji

dr hab., prof. AHE Zenon Ślusarczyk (Redaktor naczelny) 


dr inż. Jerzy Janczewski (Z-ca redaktora naczelnego – Redaktor prowadzący) https://orcid.org/0000-0002-6994-2683

dr inż. Agnieszka Bulska (redaktor statystyczny, sekretarz redakcji) https://orcid.org/0000-0002-4740-2408

dr hab. inż., prof. AHE Andrzej Szymanek (redaktor tematyczny) https://orcid.org/0000-0002-6983-3444

PhD Michael Fleming (redaktor językowy ang., native speaker)

mgr Iwona Cłapińska (redaktor językowy pol.)