Polityka redakcyjna

Prezentacje badań naukowych, ich analiza i synteza oraz wymiana różnych poglądów z obszaru zarządzania publikowane w czasopiśmie są dostępne w Internecie bez ograniczeń w systemie tzw. otwartego dostępu (Open Access). „Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie” nie pobiera opłat od autorów za publikowanie ich prac, jest obecne w bazach danych i przestrzega zalecanych dla czasopism naukowych standardów etycznych.